hedef

Yarattığı katma değer ve istihdam olanaklarıyla ülke ekonomileri için çoğu zaman bir kaldıraç görevini üstlenen İnşaat Sektörü ayrı bir öneme sahiptir. Zira günümüzde 'inşaat', yalnızca çevrenin inşa edilmesini değil, bakım, onarım ve işletilmesine katkıda bulunan faaliyetlerin tümünü içerecek şekilde değerlendirilmektedir. İnşaat üretimi artık yalnızca yapının üretimi olarak algılanmamakta, çevreyle dost, sosyal sorumluluk taşıyan, sosyal yaşama, toplumsal yapıya doğrudan etki eden, saydam ve sürdürülebilir üretim anlamına da gelmektedir.
Bu bağlamda inşaatın ilk basamağı niteliğinde olan Mimari Proje aşamasında bunun farkına varılıp gerekli özenin gösterilmesi gerekir. Atılan her çizginin ve koyulan her tuğlanın toplumu, sektörü ve ülkemizi bir adım daha ileri götürmesi ve daha iyi bir yaşam koşuluna kavuşturması amacı en büyük hedefimizdir.